مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

قوانین کیفری

 • قانون مجازات اسلامي
 • كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي ـ تعزيرات
 • قانون آيين دادرسي كيفري به همراه قانون آيين دادرسي جرايم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي
 • قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح
 • قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه هاي سياسي
 • قانون سقط درماني
 • قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز
 • قانون مبارزه با پولشويي
 • قانون مجازات اشخاصي كه براي بردن مال غير تباني مي نمايند
 • قانون مجازات راجع به انتقال مال غير
 • قانون نظارت بر رفتار قضات
 • قانون پيشگيري از وقوع جرم
 • قانون پيوند اعضاي بيماران فوت شده يا بيماراني كه مرگ مغزي آنان مسلم است
 • قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي
 • قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر الحاق موادي به آن
 • قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري
 • قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر
 • قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات
 • قانون به كارگيري سلاح توسط مامورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري
 • قانون تشديد مجازات جاعلين اسكناس و وارد كنندگان ، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان اسكناس مجعول
 • قانون تشديد مجازات محتكران و گرانفروشان
 • قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري
 • قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب
 • قانون تعزيرات حكومتي
 • قانون جرايم رايانه اي
 • قانون جرم سياسي
 • قانون حمايت قضايي از بسيج
 • قانون شكار و صيد
 • قانون مبارزه با قاچاق انسان
 • قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور
 • قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غير مجاز از مرزهاي كشور
 • قانون ممنوعيت بكارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره
 • قانون راجع به استرداد مجرمين
 • قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي
 • قانون حمل اسلحه
 • قانون پيشگيري از وقوع جرم