مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

تصویب‌نامه هیات وزیران درخصوص اساسنامه سازمان فوریت‌های پیش‌بیمارستانی اورژانس کشور

تصویب‌نامه هیات وزیران درخصوص اساسنامه سازمان فوریت‌های پیش‌بیمارستانی اورژانس کشور

تصویب‌نامه هیات وزیران درخصوص اساسنامه سازمان فوریت‌های پیش‌بیمارستانی اورژانس کشور

مصوبه شماره ۱۵۰۹۱۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

 هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۴ به پیشنهاد مشترک سازمان‌های برنامه و بودجه کشور، اداری و استخدامی کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد بند (ب) ماده ۷۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۹۵- اساسنامه سازمان فوریت‌های پیش‌بیمارستانی اورژانس کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

اساسنامه سازمان فوریت‌های پیش‌بیمارستانی اورژانس کشور

ماده ۱- سازمان فوریت‌های پیش‌بیمارستانی اورژانس کشور که در این اساسنامه به اختصار سازمان نامیده می‌شود، به صورت مؤسسه دولتی دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی و اداری، وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل و بر اساس مقررات این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط اداره می‌شود.

ماده ۲- حوزه فعالیت سازمان در سراسر کشور و مرکز اصلی آن در تهران است و واحدهای استانی و شهرستانی فوریت‌های پیش‌بیمارستانی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زیر نظر سازمان مذکور ارایه خدمت می‌نماید.

ماده ۳- وظایف و مأموریت‌های این سازمان به شرح زیر می‌باشد:

ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی پیش‌بیمارستانی اورژانس در سوانح عمدی و غیرعمدی، حوادث غیرمترقبه، بروز بیماری‌های نوپدید و جدید و بلایای طبیعی و انسان ساخت برای آحاد مردم در سطح کشور با هر ملیت و تابعیت در قالب نظام شبکه فوریت‌های قبل از رسیدن بیمار یا مصدوم یا حادثه‌دیده به بیمارستان.

تعیین خط‌ مشی‌ها و برنامه‌های خدمات اورژانس پیش‌بیمارستانی در سطح کشور بر اساس نظام سطح‌بندی خدمات، آمایش سرزمین و استانداردهای مصوب، برای تثبیت وضعیت و رفع مخاطرات از بیماران و مصدویمن و نظارت بر حسن اجرای آنها.

برنامه‌ریزی توسعه کمی و کیفی پایگاه‌های اورژانس پیش‌بیمارستانی شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی، دریایی،  نو ترکیبی و نوین.

تعیین استانداردها و دستورالعمل‌های مرتبط با اورژانس پیش‌بیمارستانی به منظور یکپارچگی مدیریت کشوری اورژانس پیش‌بیمارستانی و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها.

طراحی، اجرا، پایش، پشتیبانی، نظارت و ارتقای شبکه ارتباطات رادیویی و بی‌سیم اورژانس پیش‌بیمارستانی کشور با رعایت ضوابط و مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور.

فرماندهی، هدایت و اطلاع رسانی درمانی (mcmc) و عملیات حوادث و بلایا (eoc)، اولویت‌بندی بیماران برای بهره‌مندی از درمان (تریاژ) و درمان اضطراری بیمار یا مصدوم در محل حادثه و انتقال وی به اولین و مناسب‌ترین مرکز بهداشتی و درمانی.

صدور، تمدید و تعلیق یا لغو مجوز تأسیس مراکز ارایه‌دهنده خدمات آمبولانس و فوریت‌های پیش‌بیمارستانی اورژانس زمینی، هوایی و دریایی در سطح کشور برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی.

ایجاد ارتباط و تبادل اطلاعات، تجربیات و دستاوردها و همکاری با سازمان‌های ملی و بین‌المللی در راستای کارایی و اثربخشی فرایندها و فعالیت‌های ارایه خدمات در حوزه فوریت‌های پزشکی پیش‌بیمارستانی.

طراحی نظام یکپارچه فنآوری اطلاعات فوریت‌های پیش‌بیمارستانی اورژانس در کشور و جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل و انتشار داده‌ها و اطلاعات.

ایجاد ارتباط و هماهنگی با سازمان‌های همکار و پشتیبان در شرایط عادی و بحران برای ارایه خدمات اورژانس پیش‌بیمارستانی.

توسعه و ارتقای دانش علمی و حرفه‌ای کارکنان از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی- مهارتی کوتاه‌مدت با استفاده از ظرفیت‌های موجود.

تدوین و راهبری برنامه‌ها برای ارتقای سطح آگاهی، مسئولیت‌پذیری، توانمندی و مشارکت ساختارمند و فعالانه فرد، خانواده و جامعه در تعامل، همکاری و همیاری با اورژانس کشور و برنامه‌ریزی برای استفاده از نیروهای داوطلب حرفه‌ای.

جلب مشارکت دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات، نهادها، سازمان‌های غیردولتی و مراکز علمی، آموزشی و فرهنگی کشور و صدا و سیما و نشریات و جراید در جهت توسعه خدمات فوریت‌های پیش‌بیمارستانی اورژانس و ارتقای سطح فرهنگ جامعه در این رابطه.

ماده ۴- رییس سازمان به عنوان بالاترین مقام اجرایی و اداری سازمان با حکم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب می‌شود و علاوه بر انجام امور مقرر در این اساسنامه، اختیارات و وظایف زیر را برعهده دارد:

تهیه و تنظیم بودجه سالانه سازمان و پیشنهاد آن به مراجع قانونی مربوط.

تهیه و تنظیم ساختار و تشکیلات سازمان و مراکز فوریت‌های پیش‌بیمارستانی اورژانس استان تهران و سایر استان‌ها و پیشنهاد آن به مراجع قانونی مربوط.

نصب و عزل مدیران و معاونین ستادی سازمان.

تهیه و تنظیم گزارش عملکرد سالانه سازمان مطابق مقررات مربوط.

تهیه و تنظیم خط‌مشی‌ها و برنامه‌های اجرایی سازمان.

تهیه و ابلاغ استانداردها و دستورالعمل‌ها بر اساس قوانین و مقررات مربوط و احکام این اساسنامه.

نمایندگی سازمان در کلیه مراجع قانونی و قضایی با حق توکیل به غیر با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

سایر وظایفی که طبق قوانین و مقررات مربوط به عهده رییس سازمان قرار می‌گیرد.

تبصره ۱- کلیه اسناد، اوراق بهادار، چک‌ها و اسناد بانکی و قراردادها با امضای رییس سازمان و یا هر یک از مدیران و معاونین سازمان به انتخاب رییس و ذی‌حساب سازمان معتبر خواهد بود.

تبصره ۲- رییس سازمان می‌تواند برخی از اختیارات و وظایف خود را با حفظ مسئولیت به هر یک از معاونان و مدیران سازمان تفویض نماید.

ماده ۵- تشکیلات سازمان از محل پست‌های سازمانی موجود تهیه و با تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور با استفاده از نیروهای انسانی موجود اجرا می‌شود.

ماده ۶- ریس مرکز فوریت‌های پیش‌بیمارستانی اورژانس تهران از سوی رییس سازمان منصوب می‌گردد.

ماده ۷- رییس مرکز فوریت‌های پیش‌بیمارستانی اورژانس دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مستقر در تهران و استان‌ها با معرفی رییس دانشگاه مربوط و تأیید رییس سازمان و ابلاغ رییس دانشگاه منصوب می‌گردد.

ماده ۸- مدیر اورژانس پیش‌بیمارستانی شبکه بهداشتی- درمانی شهرستان با پیشنهاد رییس شبکه و تأیید رییس مرکز فوریت‌های پیش‌بیمارستانی اورژانس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و با ابلاغ رییس شبکه منصوب می‌گردد.

ماده ۹- منابع مالی سازمان به شرح زیر می‌باشد:

– اعتبارات مصوب مربوط به اورژانس در قوانین بودجه سالانه کل کشور

– کمک‌ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط

– موقوفات، نذورات و وجوهات شرعی.

این اساسنامه به موجب نامه شماره ۴۲۴۸/۱۰۲/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.

 

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

دسته ها: اخبار حقوقی

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
برچسب‌ها