مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

دعاوی ملكی

دعاوی ملكی

دعاوی ملکی

ملک دارای تعاریف زیادی است اما آنچه در میان عامه مردم از ملک به ذهن متبادر می شود، زمین و متعلقات آن می باشد.

البته اغلب اوقات منظور از ملک در نگاه مردم، زمینی است که در آن ساخت و ساز اعم از تجاری، مسکونی، صنعتی و .. صورت می گیرد. بر همین اساس، زمینی که موضوع ساختمان می باشد، دارای قواعد و مقررات حقوقی است که در روابط مردم حاکم می باشد که گهگاه تخلف از این مقررات و یا تفسیر آن ها موجب اختلافاتی بین مردم با یکدیگر و یا مردم با نهادهای عمومی می گردد. اختلافاتی که امکان دارد در خصوص عرصه ملک یا اعیانی آن و یا هر دو آن ها باشد. همچنین این دعاوی ممکن است از قرارداد و مشکلات آن سرچشمه بگیرد، دعاوی بین موجر و مستاجر نیز (که در نظام حقوقی کشور)  قوانین متعددی را داراست در زمره این دعاوی می باشد.

 تخصص یک وکیل مجرب و کارآزموده در این زمینه می تواند پاسخگوی نیازهای حقوقی شهروندان به عنوان یک کلینیک تخصصی حقوقی باشد.

اهم دعاوی ملکی به شرح ذیل می باشد.

 

دعاوی موجر و مستاجر

 • دستور تخلیه
 • حکم به تخلیه
 • سرقفلی
 • حق کسب و پیشه و تجارت
 • الزام به تنظیم سند رسمی اجاره
 • الزام به پرداخت اجاره معوقه
 • تجویز انتقال منافع
 • فسخ اجاره
 • تعدیل

دعاوی وقف

 • ابطال وقف نامه
 • اثبات وقفیت
 • تنظیم سند رسمی اجاره موقوفه
 • اثبات عدم صلاحیت وکیل موقوفه
 • دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت مورد اجاره وقفی
 • اعتراض به نظر شعب هیات تحقیق اوقاف

دعاوی راجع به معاملات املاک

 • الزام به تنظیم سند رسمی
 • الزام به ایفای تعهدات قراردادی
 • مطالبه ثمن معامله
 • اعلام بطلان معامله
 • تایید فسخ
 • مطالبه خسارت عدم انجام یا تاخیر در انجام تعهد
 • الزام به تحویل مبیع
 • الزام به فک رهن

مشارکت در ساخت

 • الزام به ایفای تعهدات قراردادی
 • الزام به تکمیل بنا
 • الزام به اخذ پایان کار
 • الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی
 • الزام به تحویل مبیع
 • مطالبه خسارت عدم انجام یا تاخیر در انجام تعهد
 • الزام به تنظیم سند رسمی
 • مسائل ناشی از شرط داوری در قرارداد

دعاوی تصرف

 • خلع ید
 • رفع تصرف
 • تصرف عدوانی
 • رفع ممانعت از حق
 • رفع مزاحمت

دعاوی راجع به املاک مشاع

 • دستور فروش
 • افراز ملک مشاع
 • تفکیک ملک مشاع
 • خلع ید مشاعی
 • حکم به فروش

دعاوی پیش فروش ساختمان

 • الزام به ایفای تعهدات قراردادی
 • الزام به تکمیل بنا
 • الزام به اخذ پایان کار
 • الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی
 • الزام به تحویل مبیع
 • مطالبه خسارت عدم انجام یا تاخیر در انجام تعهد
 • الزام به تنظیم سند رسمی
 • مسائل ناشی از شرط داوری در قرارداد
 • دعاوی کیفری مربوط به پیش فروش ساختمان

دعاوی مربوط به آپارتمان

 • مطالبه هزینه های تعمیر و نگهداری قسمت های مشاعی
 • مطالبه شارژ
 • بیمه آپارتمان
 • تخریب و نوسازی آپارتمان فرسوده
برچسب‌ها