مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

تعیین وقت حضور در دفترخانه وشرایط آن

تعیین وقت حضور در دفترخانه وشرایط آن

تعیین وقت حضور در دفترخانه وشرایط آن

اگر طرفین عقد بیع موعد خاصی را برای حضور در دفترخانه براي تنظیم سند رسمی مقرر كرده باشند، این تاریخ مبنای شروع تعهد طرف مقابل است؛ به‌همین خاطر باید اثبات شود و بهترین حالت برای اثبات حضور شما در دفترخانه، تقاضای صدور گواهی از دفترخانه است؛ بنابراین باید در این خصوص مطالبی را بدانیم :

اول اینکه شماره دفترخانه باید در مبایعه‌نامه ذکر شود. گاهي مشاهده شده که در قسمت مربوطه قید شده است دفترخانه‌ای که در آينده از سوی بانک اعلام می شود یا طرفین در آينده انتخاب كنند، این یک اشتباه بسیار بزرگ است چون در زمان بروز اختلاف شما ، دفترخانه ای برای مراجعه نخواهید داشت تا بقیه موارد را اثبات کنید و با این شرط، حق خود نسبت به اجرای تعهد طرف مقابل را از دست می دهید .

دوم اینکه تاریخ دقیق حضور در دفترخانه اسناد رسمی نیز باید قید شود وذکر این مطلب که به عنوان مثال سه ماه از تاریخ حاضر طرفین تعهد حضور دارند یا ۴۵ روز، نمی تواند مفید باشد چون دفتر خانه براساس این قید زمانی نمی تواند گواهی صادر کند .

سوم اینکه دفتر خانه‌های اسناد رسمی به محض دیدن مبایعه‌نامه که روز و محل آن قید شده باشد، ملزم هستند با رعایت زمان روز (پایان وقت اداری)، نسبت به صدور گواهی به نفع متقاضی اقدام کنند .

چهارم اینکه گاهي دفاتر اسناد رسمی به واسطه حضور هردو طرف ممکن است برای اینکه جانب فروشنده را به عنوان مشتری رعایت کنند، به شما بگویند چون طرف مقابل حاضر شده، نمی‌توانیم گواهی عدم حضور صادر کنیم؛ گرچه این حرف ظاهری صحیح دارد اما علت حضور فروشنده، آمادگی برای تنظیم سند است و برای گرفتن استعلام‌ها زمان زیادی لازم است تا مقدمات تنظیم سند آماده شود؛ از این‌رو صرف گرفتن استعلام‌ها از آن دفترخانه وعدم دریافت پاسخ از مراجع مورد نظر، این آگاهی را به سردفتر می دهد که فروشنده برای تنظیم سند آمادگی ندارد وباید گواهی عدم آمادگی فروشنده برای تنظیم سند را صادركند و به همین صورت‌ در صورت مراجعه فروشنده، وقتی که طرف مقابل یعنی خریدار باقیمانده ثمن را ارائه نکرده باشد، فروشنده نیز چنین حقی را داراست .

پنجمین مطلب این است که اگر روزی را با تاریخ مشخص انتخاب کنیم واین روز مصادف شود با اتفاق ناخواسته‌ای که به هردلیل اعم از آلودگی هوا ، عزای عمومی ویا هر دلیل غیر قابل پیش‌بینی و روز تعطیل اعلام شود، لازم است این مطلب در حین تنظیم قرارداد قید شود که در صورت تعطیلی، تاریخ مشخص دیگر یا فردای آن روز انتقال صورت گیرد والا ممکن است از این امتیاز نتوان استفاده کرد.

ششمین مطلب اینکه مطابق آنچه که در ابتدای عرایض گفته شد، این تاریخ وتعیین دفترخانه مبنای شروع تعهد است؛ بنابراین اگر فروشنده متعهد است در صورت عدم انتقال سند رسمی، روزانه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال پرداخت كند، این مبلغ زمانی قابل مطالبه است که اثبات شود تعهدات شما انجام شده و تعهدات طرف مقابل انجام نشده و مرجع اثبات آن دادگاه است اما مدارکی که باید به دادگاه ارائه شود، گواهی صادره از دفترخانه است .

هفتمین مطلب اینکه گواهی مذکور زمانی قابلیت صدور دارد که شما ثابت کنید به تعهدات مربوط به خودتان براي مثال تامین باقی مانده ثمن معامله طی چک بانکی اقدام کرده‌اید در غیر این‌صورت و با وجود این تخلف، شما نمی‌توانید از امتیازات آن استفاده کنید .

هشتمین نکته قابل ذکر اینکه خریدار برای اثبات آمادگی خود در روز محضر نمی‌تواند با چک بانکی شخصی یا هر تعهد پرداخت دیگری ثابت كند که امکان پرداخت وتسویه باقی مانده ثمن را داشته بلکه آنچه که برای دفترخانه ملاک است وجه نقد ی چک تضمینی صادره از بانک‌هاست که دارای پشتوانه مشخص هستند .

نهمین مطلب این است که طرفین می‌توانند در تعیین تاریخ انتقال ویا محل دفترخانه اسناد رسمی جهت تنظیم سند تراضی كنند؛بنابراين صرف اینکه فلان دفترخانه با آژانس تنظیم ‌کننده مبایعه‌نامه آشناست و یا اینکه سند همین ملک درگذشته در فلان دفترخانه انتقال پیدا کرده، نمی‌تواند برای خریدار یا فروشنده تکلیف ایجاد كند که دفتر خانه‌ای خاص تعیین شود؛ بنابراین می‌توان هر دفترخانه ای را برای این منظور انتخاب کرد وهیچ محدودیتی در این خصوص وجود ندارد .

مطلب دهم اینکه طرفین در هرزمان می‌توانند تاریخ ومحل دفترخانه را تغییر دهند وبا نوشتن این مطلب، تعهدات خود را به تاخیر انداخته و یا حتی تغییر اساسی در آن ایجاد كنند، بنابراين در ج یک مطلب در مبایعه‌نامه تا زمانی که طرفین توافقی بر خلاف آن نداشته باشند معتبر است .مطلب یازدهم اینکه فوت و یا جنون هریک از طرفین بعد از تنظیم مبایعه‌نامه ،مفاد ومندرجات مبایعه‌نامه وتاریخ ومحل انجام تعهد انتقال را بی‌اعتبار نمی‌كند؛ به‌همین جهت در صورت مواجهه با این مسائل، نزدیکان ویا وراث باید آگاهی داشته باشند تا این موارد را رعایت كنند .

 

نویسنده : عليرضا فلاح/ وكيل پايه يك دادگستري

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
برچسب‌ها