مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

دعاوی خانواده

دعاوی خانواده

دعاوی خانواده

 

همگان می دانند که خانواده اصلی ترین شاکله هر جامعه ای است و جامعه پویا نتیجه وجود خانواده پویا می باشد.

در این میان، قانونگذار، نظر به اهمیت این تشکل مهم اجتماعی، بر آن شده است تا با تبیین حقوق و تکالیف افراد در خانواده، ضمن تعیین الزاماتی برای هر فرد،  وی را از حقوقی نیز منتفع گرداند تا به نوبه خود در تحکیم بنیان خانوادگی که نتیجتا منجر به تحکیم بنیان جامعه می گردد نقش آفرینی نموده باشد.

سوء برداشت افراد نسبت به حقوق و تکالیف خویش در هر موضوعی، می تواند زمینه ساز اختلاف گردد و اعضای خانواده نیز از این مورد مستثنا نمی باشند.

بطور مثال سوء برداشت نسبت به تکالیف پدر نسبت به فرزندان و حقوق پدر نسبت به ایشان و یا سوء برداشت در روابط بین زوجین.

برای حل این اختلافات، کارشناسان حقوقی اولا و بالذات و به دلیل اهمیت حفظ آرامش در خانواده،  ایجاد صلح و آرامش و اصلاح ذات البین در میان افراد خانواده را توصیه نموده اند، لیکن، اگر خود افراد نتوانند یا نخواهند که از این طریق اختلاف فیصله نماید، مراجعه به دادگاه اجتناب ناپذیر خواهد بود.

البته برخی مسائل مربوط به خانواده نیز هیچ گاه یک دعوا به معنی الاخص  محسوب نشده و مثلا در مورد قبول حضانت فرزندان بی سرپرست، از آنجایی که دادگاه خانواده مرجع بررسی صلاحیت زوجین در قبول فرزند می باشد، یک الزام قانونی در مراجعه به دادگاه خواهیم داشت.

در نظام حقوقی ما، دادگاه های خانواده، بطور اختصاصی برای رسیدگی به دعاوی مربوط به خانواده تاسیس شده اند و لذا بحث رسیدگی قضایی به مسائل مربوط به خانواده از مهم ترین و در عین حال تخصصی ترین مباحث حقوقی است، چراکه همواره باید توجه نمود که ضمن تضمین حقوق طرفین، تا حدامکان نظام خانواده با فروپاشی مواجه نشود و اگر اینچنین شد، دست کم آثار مخرب آن کم تر دامنگیر اعضای خانواده شود.

شما با  در اختیار گرفتن  دانش و تخصص وکلیل دادگستری، در زمینه مسائل خانواده ، ضمن تلاش برای رفع اختلافات خانوادگی به منظور جلوگیری از فروپاشی بنیان خانواده  می توانید حقوق فردی خویش را بطور کامل تامین نمایید.

اهم دعاوی مطروحه در این خصوص به شرح ذیل می باشد.

 

دعاوی زوج

 • تمکین
 • تجویز ازدواج مجدد
 • طلاق
 • استرداد هدایا

 

دعاوی زوجه

 • مهریه
 • نفقه
 • استرداد جهیزیه
 • تعیین مسکن علیحده
 • اجرت المثل ایام زوجیت
 • تنصیف دارایی
 • حکم به طلاق

 

دعاوی فرزندان

 • حضانت
 • نفقه
 • اثبات نسب
برچسب‌ها