مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

دعاوی كيفری

دعاوی كيفری

دعاوی کیفری

 

جرم در معنی عام کلمه به عمل یا ترک عملی گفته می شود که جامعه آن را به دلیل ایجاد اخلال در نظم عمومی به قید مجازات منع کرده است.

موضوع جرم می تواند تمامیت جسمانی افراد  یا اموال ایشان یا علیه امنیت و آسایش عمومی باشد.

جرامی علیه تمامیت جسمانی در زمره جرایم خشن بوده که علیه جسم و جان افراد که به حق تنها دارایی انسان می باشد ارتکاب میابد.

در دسته دوم جرایم علیه اموال قرار دارد و موضوع آن اموال شهروندان بوده و وجه اشتراک تمام این جرایم نقض حقوق مالکانه می باشد که از سوی مجرم به این حقوق تجاوز می گردد،  در نتیجه حقوق و منابع مالی افراد باید مورد حمایت قانون باشد تا از تعرض سایرین مصون بماند، نکته ای که توجه خاص به این جرایم را ایجاب می نماید کثرت وقوع آن ها به علت محسوس بودن منفعت حاصله از آن ها برای مجرمین است.

در دسته سوم جرایم علیه امنیت و  آُایش عمومی و حیثیت و آبروی افراد قرار دارد.

ئر برخی موارد به دلیل قرارگیری فرد در مکان و زمان نامناسب، افراد در مظان اتهاماتی قرار می گیرند که برای پیشگیری از محکومیت نیاز به دفاع مناسب در دادگاه می باشد.

در تمامی این موارد با بهره مندی از تجربه و تخصص یک وکبل  مجرب  می توانید در امور کیفری ؛ حقوق شهروندی خود را حفظ و از آن دفاع کنید .

جرایم به دسته های ذیل قابل طبقه بندی می باشند.

جرایم علیه اشخاص

 • قتل عمد، شبه عمد و خطای محض
 • جرح عمد، شبه عمد و خطای محض
 • نزاع دسته جمعی
 • آدم ربایی
 • توهین
 • افترا
 • تهدید
 • نشر اکاذیب
 • مزاحمت تلفنی
 • هتک حرمت منزل و مسکن
 • توقیف یا اخفای اشخاص
 • سقط جنین
 • نوزاد ربایی
 • تصادفات رانندگی

جرایم علیه اموال

 • کلاهبرداری
 • تحصیل مال از طریق نامشروع
 • انتقال مال غیر
 • معامله معارض
 • سرقت
 • خیانت در امانت
 • سوء استفاده از سفید امضا
 • صدور چک پرداخت نشدنی
 • تخریب

جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی

 • اخلال در نظم عمومی
 • اخلال در نظم اقتصادی
 • افساد فی الارض
 • جعل و استفاده از سند مجعول
 • رابطه نامشروع
 • ربا
 • قمار
 • جرایم علیه مامورین دولتی
 • تغییر کاربری
 • تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق
 • بغی
 • محاربه

جرایم رایانه ای

 • سرقت رایانه ای
 • جعل رایانه ای
 • دسترسی غیر مجاز به حامل های داده
برچسب‌ها