مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

موارد عدم مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی

موارد عدم مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی

با توجه به بند یک کنوانسیون ورشو مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی در مورد حمل مسافر وبار و لوازم شخصی تحت مقررات این کنوانسیون می باشد. این کنوانسیو ن حدود مسولیت متصدیان حمل و نقل را بیان نموده و در عین حال مواردی که متصدی حمل و نقل  با شرایطی از مسئولیت معاف می باشد را نیز مشخص کرده است .در مورد مسئولیت متصدی حمل و نقل می توان به مواد 17و18و19 کنوانسیون ورشو اشاره کرد. وبرای موارد عدم مسئولیت متصدی حمل و نقل میتوان به مواد 20و21 و22اشاره نمود.لازم به ذکر است که این کنوانسیون مسئولیت مسئولین اصلی خسارت وحقی که متعاقب آن برای صاحب کالا یا فرد زیان دیده برای مراجعه به متصدی حمل و نقل برای جبران زیان وارده را نیز به تفصیل بیان کرده است.

ماده 20 کنوانسیون در مورد عدم  مسئولیت متصدی حمل و نقل مقرر می دارد که ((در صورتی که متصدی حمل و نقل ثابت نماید که خود و عاملین او کلیه اقدامات لازم را برای جلوگیری از بروز خسارت اتخاذ نموده ،یا این که اتخاذ چنین تدابیری برای او و عاملین او مقدور نبوده است،مسئول نخواهد بود))

در ماده 20 متصدی حمل و نقل می تواند با استناد به دو دلیل خود را در مقابل مسافر و صاحب کالا و یا لوازم شخصی او از مسئولیت معاف  کند

الف: مواردی که متصدی حمل و نقل اوثابت کند که خود و عاملین مرتکب تقصیر نشده است،پس می توان نتیجه گرفت که اصل بر مسئولیت  متصدی حمل و نقل می باشد و فقط او باید اثبات نماید که خودش و افرادی که او مسئول اعمال آنها می باشد در حدود عرف و قانون  تمام تلاشهایی که برای جلوگیری از  خسارت لازم بوده را انجام داده و با این اوصاف خسارت وارد شده است. سوالی که می توان مطرح کرد این است که منظور از (کلیه تدابیر لازم) در ماده 20 چیست. در مورد مفهوم کلیه تدابیر لازم چندین کیس هایی وجود دارد که دادگاه های کشورهای مختلف در مورد آنها استنیاط های متفاوتی داشتند.

در یک پرونده، هواپیما در شرایط بد جوی بوده و به این دلیل هواپیما از مسافرین می خواهد که کمربندهای ایمنی خود را ببندند و در این حین هواپیما به دلیل تکان خوردن شدید باعث افتادن و شکستن پای یکی از مسافرین می شود .در این پرونده دادگاه به دلیل اخطار دادن خلبان به مسافرین با استناد به ماده 20 این عمل را مشمول انجام کلیه اقدامات  لازم دانسته و  متصدی حمل و نقل را از مسئولیت معاف کرد. در نهایت برای بند یک ماده 20 می توان با همان ملاک قانون مدنی در باب تقصیر تجزیه وبرسی قرار داد مثلا به جای متصدی حمل و نقل ما یک  و  متصدی حمل و نقل محتاط و متعارف قرار می دهیم و بعد می بینیم که آیا آن متصدی حمل و نقل محتاط و متعارف نیز در همان اوضاع و احوال  مرتکب همان فعل می شد یا نه ویا آیا احتیاط بیشتری می کرد یا نه. و با توجه به این ملاک می توان تقصیر و عدم تقصیر ،مسئولیت و عدم مسئولیت  متصدی حمل و نقل را اثبات کرد.

ب: فورس ماژور:مورد دیگری که می توان متصدی با اثبات آن از مسئولیت معاف شود فورس ماژور است.برای اینکه حادثه ای را فورس ماژور بدانیم باید ان حادثه اتفاق افتاده غیر قابل پیش بینی ،غیر قابل اجتناب،و خارجی  باشد؛

اول- غیر قابل پیش بینی بودن:یعنی حادثه اتفاق افتاده برای یک شخص متعارف و محتاط قابل پیش بینی و تصور نبوده است مثلا طوفان در تابستان در هوای مناسب جوی.

دوم- غیر قابل اجتناب بودن:یعنی دفع آن از حیطه اقتدار یک شخص متعارف خارج باشدکه باز هم این شرایط با توجه به موقعیت های مختلف متفاوت خواهد بود. و نمی توان به طور کلی معیاری برای ان ارائه دادمثلا ممکناست یک حادثه ای برای یک هواپیما با تکنولو ژی و امکانات بیشتر بدون خطر باشد ولی همان حادثه برای هواپیمای دیگر  با تکنولو ژی و امکانات کمتر موجب ایجادیک حادثه غیر قابل دفع و اجتناب شود.

سوم- خارجی بودن در باره مفهوم و شرایط خارجی بودن دو نظریه ارائه شده است که یکی نظریه خطر و دیگری نظریه تقصیر می باشد،بنا بر نظریه تفصیر حادثه باید خارج از حیطه عملیات  متصدی حمل و نقل باشدو در نظریه خطر حادثه نباید بر اثر تقصیر یا عمد متصدی حمل و نقل با عمل آمده باشد ولی در نهایت کنوانسیون ورشو مبنای ماده 20 را نظریه تقصیر می داند.و به طور کلی می توان گفت که اگر حادثه در هر جا چه داخل هواپیما و فرودگاه رخ داده باشد.و تقصیر و عمد با به طور کلی اراده متصدی یا عاملین او در وقوع حادثه چه از باب مباشرت یا تسبیب دخالتی نداشته باشد می توان متصدی حمل  و نقل را از مسئو لیت معاف نمود.

معافیت جزیی یا کامل  متصدی حمل و نقل

متصدی حمل و نقل با اثبات اینکه شرایط مقرر در ماده 20 را انجام داده  و مرتکب تقصیر در انجام تکالبف خود نشده است می تواند به طور کامل از مسئولیت معاف شود.

مواردی دیگری وجود دارد که متصدی نمی تواند به طور کامل از مسئولیت معلاف شود و فقط با اثبات شرایطی می تواند خود را از بخشی از مسئولیت معاف کند مثلا در موردی که حمل کالا توسط متصدی جایگزین انجام می گیرد اگر زیان دیده یا دیگری ثابت کند که خسارت وارده بر اثر فقدان مراقبت لازم از طرف متصدی جایگزین  یا کارکنان یا و نمایندگان او صورت گرفته است.

معافیت متصدی حمل و نقل در مورد حادثه هواپیما ربایی

امروزه هواپیما ربایی به عنوان یکی از موضوعات مهم و اساسی جوامع بین المللی و حتی داخلی می باشد که لازم به ذکر است که هم در سطح داخلی و هم بین المللی تلاش هایی برای جلوگیری و مجازا ت هواپیما ربایان صورت  گرفته است؛

1-کنوانسیون لاهه (1970)در مورد جلوگیری از تصرف غیر قانونی هواپیما

2-کنوانسیون مونترال(1971) در مورد جلوگیری از اقدامات غیر قانونی علیه امنیت هوانوردی.

پس متصدی که می خواهد از مسئولیت این اقدامات معاف شودبید اولا شرایط ماده 20کنوانسیون ورشو را اثبات کند(اتخاذ کلیه اقدامات لازم برای جلوگیری از وقوع این حادثه)در مورد هواپیما ربایی می توان گفت که بیشتر مسئولیت جلوگیری ار آن با ارتش و یا پلیس داخلی و بین المللی می باسد تا متصدی ،پس با توجه به این که متصدی حمل و نقل هیچ وظیفه ای قانونی در جلوگیری از سوار شدن و شناسایی هواپیما ربایان ندارند نمی توان مسئول آن اقدامات قرار گیرد.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
برچسب‌ها