مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

آیین نامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی

برچسب:آیین نامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی

آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی

/post-170/

آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲ هیات وزیران هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۳/۲ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی را به شرح زیر تصویب کرد: آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی ماده۱ـ...