مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

ارث

برچسب:ارث

مسائل حقوقی ارث

/legal-issues-of-inheritance/

مسئله ارث و ماترک از همگانی‌ترین مسائل حقوقی است و همگان نیاز دارند از قوانین مدنی مربوط به ارث و مسائل آن آگاه شوند. ناآگاهی و بی‌اطلاعی از این حقوق منجر به شکایات و دعاوی زیادی شده است چنانکه در صد بالایی از پرونده‌های قضایی به مشاجرات ورّاث تعلّق دارد. در این مقاله مهم‌ترین مسائل حقوقی...