مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

ارش

برچسب:ارش

ماهیت ارش و موارد پرداخت آن

/post-77/

ماهیت ارش و موارد پرداخت آن یکی از مهم‌ترین‌ و معروف‌ترین قواعد فقهی باب دیات، قاعده ارش است که مطابق آن برای هـر جنایتی که دیه آن در شرع تعیین نشده است، ارش لازم است. گرچه نسبت‌ به موارد و مصادیق ارش میان فقهای شیعه و سنی و حتی بین‌ فقهای هر گروه، اختلاف‌ عقیده‌ است، اما در اصل این قاعده،...