مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

استعلام

برچسب:استعلام

رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است؟

/post-39/

صرف عدوانی یعنی ادعای متصرف سابق مبنی بر این که دیگری، بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید و دعوای رفع تصرف عدوانی را مطرح می‌نماید. اما اگر مال با رضایت متصرف سابق از تصرف او خارج شده و به تصرف دیگری برآید سپس متصرف سابق...