مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

الزامات قرارداد کار

برچسب:الزامات قرارداد کار

مسائل حقوقی کارگر و کارفرما

/post-43/

مسائل حقوقی کارگر و کارفرما از جمله مسائلی است که هر کس که وارد کسب و کار می‌شود باید از آن مطّلع باشد. ورود به جامعۀ کسب و کار بدون آگاهی از حقوق کار، موجب تضییع حقّ و حقوق خواهد شد. در این مقاله سعی می‌شود حقوق کار و اصطلاحات و مباحث پرکاربرد آن تعریف و تشریح شود. حقوق کار در نظام حقوقی،...