مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

بهترین وکیل دعاوی خانوادگی مشهد

برچسب:بهترین وکیل دعاوی خانوادگی مشهد

تكليف ضابط در خصوص صدور دستور موقت براي حضانت فرزند در دو شعبه

/post-98/

اگر دو شعبه در خصوص حضانت فرزندی دستور موقت صادر کنند ، تکلیف ضابط چیست ؟ قانون حمایت خانواده بخش دادگاه خانواده در ماده ۷ بیان می‌کند: دادگاه می‌تواندپیش از اتخاد تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل: حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف...