مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

بهترین وکیل مشهد در خصوص انجام دعاوی پزشکی

برچسب:بهترین وکیل مشهد در خصوص انجام دعاوی پزشکی

تصویب‌نامه هیات وزیران درخصوص اساسنامه سازمان فوریت‌های پیش‌بیمارستانی اورژانس کشور

/post-118/

تصویب‌نامه هیات وزیران درخصوص اساسنامه سازمان فوریت‌های پیش‌بیمارستانی اورژانس کشور مصوبه شماره ۱۵۰۹۱۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۴ به پیشنهاد مشترک سازمان‌های برنامه و بودجه کشور، اداری و استخدامی کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد بند (ب) ماده ۷۲ قانون...