مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

تقسیم مسئولیت ها در تصادفات

برچسب:تقسیم مسئولیت ها در تصادفات

مسئولیت مدنی تصادفات رانندگی

/post-81/

مسئولیت مدنی تصادفات رانندگی در هر حادثه رانندگی، افرادی حضور دارند که در اکثر حالات، وقوع حادثه به آنها قابل انتساب است. در سیستم قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی، راننده وسیله نقلیه مقصر، مسئول است. در قانون بیمه اجباری، مسئولیت های پیشینی هم برای دارنده و مالک وسیله نقلیه هم مقرر است....