مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران

برچسب:جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران

آگهی آزمون جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران سال ۹۶

/post-105/

آغاز ثبت‌نام دومین آزمون جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران از ۱۰ بهمن‌ماه هیئت تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی ایران به استناد ماده (27) اساسنامه موضوع مصوبه شماره 12062/ت42939 هـ مورخه 1391/01/28 هیئت محترم وزیران ، درصدد برگزاری دومین آزمون ورودی انتخاب اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی...