مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

خط زدن حواله کرد بر روی چک

برچسب:خط زدن حواله کرد بر روی چک

اثر خط زدن حواله کرد بر روی چک

/post-152/

گزارش نشست نقد رأی دادگاه‌ تجدیدنظر استان تهران با موضوع اثر خط زدن حواله کرد بر روی چک نوزدهمین جلسه نقد رأی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران با موضوع «اثر خط زدن حواله کرد بر روی چک» با حضور جمعی از قضات محترم دادگاه های تجدیدنظر استان تهران و دکتر کاویانی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه...