مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

دستور موقت

برچسب:دستور موقت

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درخصوص دستور موقت در پرونده حضانت

/post-161/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درخصوص دستور موقت در پرونده حضانت کمیسیون اجرای احکام مدنی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، نظریه‌ای مشورتی درخصوص دستور موقت در پرونده حضانت صادر کرد. در این نظریه درخصوص تکیلف دادگاه در زمانی که خوانده به دستور موقت اعتراض کرده اما خواهان، درخصوص اصل دعوا...

تكليف ضابط در خصوص صدور دستور موقت براي حضانت فرزند در دو شعبه

/post-98/

اگر دو شعبه در خصوص حضانت فرزندی دستور موقت صادر کنند ، تکلیف ضابط چیست ؟ قانون حمایت خانواده بخش دادگاه خانواده در ماده ۷ بیان می‌کند: دادگاه می‌تواندپیش از اتخاد تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل: حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف...