مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

دعوای خلع ید

برچسب:دعوای خلع ید

دعوای خلع ید و تخلیه ید با شرح تفاوت هاي بين خلع ید با تصرف عدوانی

/post-23/

دعوای خلع ید تعریف دعوای خلع ید تخلیه ید تفاوت خلع ید با تصرف عدوانی دعوای خلع ید - به معنای اعم آن مطابق یکی از تقسیم‌بندی‌های معقول، دعوای خلع ید -به معنای اعم آن- به 3 دسته از دعاوی تقسیم می‌شود: نخست، خلع ید به معنای اخص یا همان دعوای مالکیت که طی آن مالک ملک رفع تصرف دیگری را از ملک...