مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

رای وحدت رویه

برچسب:رای وحدت رویه

رأی شماره ۹۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

/post-106/

رأی شماره ۹۲۸ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهایی از آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت از حیث تحت شمول قرار دادن کارکنان غیرشرکت‌های تابعه نفت برای برخورداری از آیین‌نامه تاریخ دادنامه: ۲۱/۹/۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۹۲۸ کلاسه پرونده: ۹۵/۶۴۵...

رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

/post-97/

رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض در آراء شعب ۳۲ و ۴۰ دیوان عدالت اداری درخصوص نحوه اعمال ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تاریخ دادنامه: ۲۳/۸/۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۸۱۱ کلاسه پرونده: ۹۶/۱۰۸۰ مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان...

رأی وحدت رویه شماره ۶۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

/post-40/

رأی وحدت‌رویه شماره ۶۵۰ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : شکایت علیه سازمان ملی استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی مستقل قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری است تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۷/۱۱ شماره دادنامه: ۶۵۰ کلاسه پرونده: ۹۶/۹۸۸ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت...