مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

زنان فاقد حجاب شرعی

برچسب:زنان فاقد حجاب شرعی

سخنی درباره رسیدگی به پرونده زنان فاقد حجاب شرعی

/post-134/

دو ماه یا دو سال، مجازات بی‌حجابی زنان چه قدر است؟ سخنی درباره رسیدگی به پرونده زنان فاقد حجاب شرعی دادستان محترم تهران، جناب آقای جعفری دولت‌آبادی، خبر از محکومیت بدوی یکی از زنانی داده است که بدون حجاب شرعی در معابر این شهر رؤیت شده بود. البته حاضر شدن بدون حجاب شرعی در معابر، قانوناً...