مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

سازمان اداری و استخدامی کشور

برچسب:سازمان اداری و استخدامی کشور

تصویب‌نامه هیات وزیران درخصوص اساسنامه سازمان فوریت‌های پیش‌بیمارستانی اورژانس کشور

/post-118/

تصویب‌نامه هیات وزیران درخصوص اساسنامه سازمان فوریت‌های پیش‌بیمارستانی اورژانس کشور مصوبه شماره ۱۵۰۹۱۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۴ به پیشنهاد مشترک سازمان‌های برنامه و بودجه کشور، اداری و استخدامی کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد بند (ب) ماده ۷۲ قانون...

آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۶) قانون مدیریت خدمات کشوری

/post-117/

آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۶) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ به پیشنهاد شماره ۱۴۴۷۰۴۵ مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۲ سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد تبصره (۳) ماده (۴۶) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب...

پذیرش دانشجو از سوی مؤسسات پژوهشی و مراکز علمی-کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی ممنوع شد .

/post-114/

ممنوعیت پذیرش دانشجو از سوی مؤسسات پژوهشی و مراکز مجری آموزش‌های علمی-کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی در کلیه مقاطع تحصیلی از جمله دوره‌های پودمانی مصوبه مصوبه شماره ۱۶۸۲۴۸۸ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۶ شورای عالی اداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان اداری و...