مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

سازمان زندان ها و اقدامات ت مینی و تربیتی کشور

برچسب:سازمان زندان ها و اقدامات ت مینی و تربیتی کشور

آیین‌نامه اجرایی «مراقبت‌های الکترونیکی»

/post-177/

آیین‌نامه اجرایی «مراقبت‌های الکترونیکی» مصوب ۱۳۹۷/۴/۱۰ رئیس قوه قضاییه در اجرای مواد ۲۵۲ و ۵۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات الحاقات بعدی و بنا به پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور "آیین‌نامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی" به شرح مواد آتی است. ماده ۱- در این آیین‌نامه عبارات و...