مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

سازمان ملی استاندارد ایران

برچسب:سازمان ملی استاندارد ایران

رأی وحدت رویه شماره ۶۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

/post-40/

رأی وحدت‌رویه شماره ۶۵۰ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : شکایت علیه سازمان ملی استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی مستقل قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری است تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۷/۱۱ شماره دادنامه: ۶۵۰ کلاسه پرونده: ۹۶/۹۸۸ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت...