مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

سایر مراجع مربوط به مشاغل خاص نیروهای مسلح اعضای ه

برچسب:سایر مراجع مربوط به مشاغل خاص نیروهای مسلح اعضای ه

دعاوی اداری و ساير دعاوی حقوقی

/post-9/

دعاوی اداری از زمان به وجود آمدن دولت ها، مردم دارای ارتباطات وسیعی با دولت بوده اند که با پیشرفت علوم و تکنولوژی این ارتباط بسیار گسترده شده است. این مراودات وسیع داراری قوانین متعدد می باشد که حقوق وتکالیفی را برای طرفین ایجاد کرده است که سرپیچی هریک از ایشان از قوانین، موجب اختلافات...