مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

سقط جنین در فقه معاصر و قانون

برچسب:سقط جنین در فقه معاصر و قانون

مسائل حقوقی سقط جنین

/post-71/

مسائل حقوقی سقط جنین از نظر پزشکی قانونی خروج و یا اخراج جنین و ضمائم آن یعنی جفت و پرده‌ها را از رحم‌ قبل از‌ هنگام زایمان و تا شش ماه اول باروری را سقط جنین می نامند. سقط جنین به سه طریق انجام می‌پذیرد: اول، سقط جنین غیر ارادی، دوم، سقط جنین ارادی و درمانی و سوم، سقط جنین ارادی و جنایی....