مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

سند تجاری

برچسب:سند تجاری

اثر خط زدن حواله کرد بر روی چک

/post-152/

گزارش نشست نقد رأی دادگاه‌ تجدیدنظر استان تهران با موضوع اثر خط زدن حواله کرد بر روی چک نوزدهمین جلسه نقد رأی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران با موضوع «اثر خط زدن حواله کرد بر روی چک» با حضور جمعی از قضات محترم دادگاه های تجدیدنظر استان تهران و دکتر کاویانی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه...