مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

شرط انفساخ

برچسب:شرط انفساخ

شرط انفساخ در قراردادها

/post-75/

شرط انفساخ در قراردادها انسانها براي رفع نيازهاي خود، مجبور به انعقاد قراردادهايي با يكديگر هستند. بر همين اساس هدف هر يك از طرفين آن است كه قرارداد به طور كامل بين آنها اجرا گردد. ليكن گاهي قرارداد به دلايلی منفسخ ميگردد. در شرط انفساخ، طرفين شرط ميكنند اگر حادثه يا عملي در آينده رخ داد،...