مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

شروط ضمن عقد

برچسب:شروط ضمن عقد

مسائل حقوقی شروط ضمن ازدواج

/post-50/

مسائل حقوقی شروط ضمن ازدواج عقد، به معنای توافق اشخاص برای ایجاد پیوندهای حقوقی است. گرچه آثارِ حقوقیِ عقدهایی مانند نکاح و ازدواج به وسیله‌ی قانونگذار مشخص و معین شده است؛ اما قانون‌گذار به طرفین قرارداد اجازه داده است تا حدی که مخالف قوانین امری نباشد، شرط یا شروطی را در ضمن عقد بپذیرند....