مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

برچسب:شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

/post-144/

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون تعیین محدوده و حریم روستاهای واقع در حریم شهرها مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۴ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران استاندار محترم و رئیس‌شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان (کلیه استان‌ها) شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرو مباحث مطروحه در جلسه مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۶...