مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

شیوه نامه اجرایی

برچسب:شیوه نامه اجرایی

شیوه‌نامه اجرایی پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاه‌های اجرایی

/post-154/

شیوه‌نامه اجرایی پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱۸) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۷کل کشور (بخشنامه شماره ۳۰۰۳۵ مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۷ سازمان برنامه و بودجه کشور) به استناد ماده (۱۸) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، نحوه پرداخت حقوق و مزایای مستمر کارکنان در...