مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

فصلنامه رای

برچسب:فصلنامه رای

نقدِ رأی با موضوع «صلاحیت مرجع رسیدگی به بزه نگهداری و فروش مشروبات الکلی»

/post-102/

نقدِ رأی؛ با موضوع: «صلاحیت مرجع رسیدگی به بزه نگهداری و فروش مشروبات الکلی» به‌موجب کیفرخواست شماره ۱۰۰۷۳۱۰۰۰۲ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۳ صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۱ تهران، آقای ب. ق. فرزند م. متهم است به ارتکاب بزه حمل و نگهداری مشروبات الکلی دست‌ساز و نیز نگهداری و فروش مشروبات...

نقدِ رأی با موضوع «قاعده اعتبار امر مختومه و جابجایی طرفین دعوا»

/post-67/

نقدِ رأی ؛ با موضوع: «قاعده اعتبار امر مختومه و جابجایی طرفین دعوا» به قلمِ زکیه نعیمی در پرونده حاضر، خریدارانِ آپارتمانی، دادخواست تنظیم سند رسمی علیه فروشنده مطرح نموده‌اند. خوانده بدون ایراد خدشه در حقانیت خواسته،‌آن را منوط به تحقق مطالبات خود دانسته است. دادگاه با محرز دانستن مالکیت...