مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

قانون آیین دادرسی مدنی

برچسب:قانون آیین دادرسی مدنی

اظهارنامه چیست؟

/post-140/

اظهارنامه؛ شیوه‌ای برای مطالبه حق اظهارنامه، نوشته‌ای است که مطابق مقررات قانونی تنظیم می‌شود و به صراحت ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی، از راه‌های رسمی مطالبه‌ حق به شمار می‌رود. به عبارت دیگر، ارسال اظهارنامه مقدمه‌ای است برای مطالبه‌ی بعضی حقوق. به وسیله‌ اظهارنامه، نه تنها مطالبه‌...