مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

قانون استخدام کشوری

برچسب:قانون استخدام کشوری

پذیرش دانشجو از سوی مؤسسات پژوهشی و مراکز علمی-کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی ممنوع شد .

/post-114/

ممنوعیت پذیرش دانشجو از سوی مؤسسات پژوهشی و مراکز مجری آموزش‌های علمی-کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی در کلیه مقاطع تحصیلی از جمله دوره‌های پودمانی مصوبه مصوبه شماره ۱۶۸۲۴۸۸ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۶ شورای عالی اداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان اداری و...