مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

قانون تجارت

برچسب:قانون تجارت

اثر خط زدن حواله کرد بر روی چک

/post-152/

گزارش نشست نقد رأی دادگاه‌ تجدیدنظر استان تهران با موضوع اثر خط زدن حواله کرد بر روی چک نوزدهمین جلسه نقد رأی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران با موضوع «اثر خط زدن حواله کرد بر روی چک» با حضور جمعی از قضات محترم دادگاه های تجدیدنظر استان تهران و دکتر کاویانی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه...

اگر صادر کننده چک فوت کند ؛ تکلیف چیست ؟

/post-104/

در صورتی که صادرکننده چک فوت کند، از آنجایی که در زمان صدور چک، آن شخص زنده بوده و این تصمیم طبق اختیار وی گرفته شده، بانک می‌تواند قبل از حصر وراثت، تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی، وجه چک را به دارنده پرداخت یا کارسازی کند. طبق قانون، چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده، کل یا قسمتی...

مسائل حقوقی چک

/post-41/

چک و مسئلۀ چک برگشتی مسائلی هستند بخش زیادی از شکایات و دعاوی مطروحه در دادگاه‌ها را به خود اختصاص داده است. متاسفانه عدم آگاهی افراد از قوانین چک موجب بروز مشکلات حقوقی بسیاری در این زمینه گردیده است. بسیاری افراد از چندو چون قوانین چک اطّلاعی ندارند و در این موارد با سؤالات گوناگونی رو...