مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و نحوه

برچسب:قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و نحوه

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

/post-144/

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون تعیین محدوده و حریم روستاهای واقع در حریم شهرها مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۴ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران استاندار محترم و رئیس‌شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان (کلیه استان‌ها) شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرو مباحث مطروحه در جلسه مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۶...