مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

قانون ت مین اجتماعی

برچسب:قانون ت مین اجتماعی

رأی شماره ۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

/post-169/

رأی شماره ۱۹ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد ۱۷، ۳۳، ۹۰ و ۹۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱/۲۱ شماره دادنامه: ۱۹ کلاسه پرونده: ۹۵/۳۴۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای یزدان سالم موضوع شکایت و خواسته:...