مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

قانون حمایت از خانواده

برچسب:قانون حمایت از خانواده

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درخصوص دستور موقت در پرونده حضانت

/post-161/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درخصوص دستور موقت در پرونده حضانت کمیسیون اجرای احکام مدنی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، نظریه‌ای مشورتی درخصوص دستور موقت در پرونده حضانت صادر کرد. در این نظریه درخصوص تکیلف دادگاه در زمانی که خوانده به دستور موقت اعتراض کرده اما خواهان، درخصوص اصل دعوا...