مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

قرارداد

برچسب:قرارداد

آیا کارفرما می‌تواند از کارمند خود بابت تضمین ضمانت بگیرد؟

/post-38/

مرسوم است در بیشتر موارد افراد جویای کار، پس از آنکه از طرف کارفرما مورد تایید قرار می‌گیرند با این جملات از ناحیه وی مواجه می‌شوند. که جهت تضمین یا حسن انجام کار، یک سفته هم می‌گیریم، آیا چنین اقدامی به لحاظ قانونی صحیح است؟ برای برخی کارمندان این پرسش مطرح می‌شود که آیا چنین اقدامی به...