مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

لایحه بودجه

برچسب:لایحه بودجه

جزييات لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

/post-48/

رئیس جمهوری لایحه بودجه۱۱ میلیون و ۹۴۹هزار میلیارد ریالی کل کشور را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور از حیث منابع بالغ بر یازده میلیون و نهصدو چهل و نه هزار و سیصد و پنجاه و چهار میلیارد و ششصد و هفتاد و چهار میلیون(۱۱,۹۴۹,۳۵۴,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰)ریال و از حیث مصارف بالغ یازده...