مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

ماهیت دیه

برچسب:ماهیت دیه

ماهیت دیه و موارد پرداخت آن

/post-76/

ماهیت دیه و موارد پرداخت آن فقها تعاریف متفاوتی از دیه ارائه کرده اند. البته برخی‌ فقهای امامیه و به خصوص شهید اول و شهید ثانی تعریفی برای دیه ذکر نکرده اند و فقط‌ به‌ ذکر مصادیق آن پرداخته اند. امام خمینی در تعریف دیه میفرمایند:‌ دیه‌ مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو واجب می شود و...