مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

مجازات تعدد جرم

برچسب:مجازات تعدد جرم

تعدد جرم

/post-88-2/

تعدد جرم در لغت از دو واژه «تعدد» و «جرم» تشکیل شده است. کلمه تعدد یک کلمه عام و غیر تخصصی است که معنای آن در لغت نامه های فارسی مطرح شده است. به لحاظ لغوی، کلمه تعدد احتیاج به تعریف خاصی ندارد. در یک تعریف عام، هر گاه چیزی یا فعلی، بیش از یکی باشد، متعدد نامیده میشود. در تعریف تعدد جرم،...