مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

محاکمه غیابی

برچسب:محاکمه غیابی

محاکمه غیابی

/post-87-3/

بر فرایند دادرسی کیفری در فقه اسلامی یا آیین دادریی کیفری اسلام، اصول و قواعدی حاکم است که عموما با مفهوم دادرسی عادلانه در حقوق بشری متهم شباهت داشته و در مواردی دربردارنده احکام مستحکمتری می باشد. نقایص و سوء استفاده از شکل مطلق نظام ترافعی و تفتیشی و کاربرد طبقاتی آن، صاحبنظران و عامه...