مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

مرکز امور مشاوران قوه قضاییه

برچسب:مرکز امور مشاوران قوه قضاییه

دم انتقادی کانونی ها و بازدم دفاعی قضایی ها

/post-110/

از زمانی که دستگاه قضایی مبادرت به جذب وکیل از طریق مرکز امور مشاوران قوه قضاییه کرد، انتقاداتی متوجه وکلای جذب شده توسط این مرکز شد. از زمانی که قوه قضاییه از طریق مرکز امور مشاوران و وکلای قوه قضاییه مبادرت به جذب وکیل کرده است وکلای دادگستری از انتقاداتی دم می‌زنند و کلای مرکز مشاوران...