مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

مزاحمت و انواع آن

برچسب:مزاحمت و انواع آن

مسائل حقوقی جرم ایجاد مزاحمت

/post-72/

مسائل حقوقی جرم ایجاد مزاحمت پدیده مزاحمت به عنوان یک‌ رفتار انحرافی، آرامش و امنیت اجتماعی را تهدید می‌کند. با گسترش روند شهرنشینی و شهرگرایی در جوامع مختلف‌، مزاحمت‌های‌ اجتماعی و عاملان آن بیشتر و متنوع‌تر می‌گردند که در حال حاضر نیز به شکل‌ یک معضل‌ اجتماعی درآمده‌ و توجه‌ بسیاری از...