مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی

برچسب:مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی

موارد عدم مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی

/post-87-2/

با توجه به بند یک کنوانسیون ورشو مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی در مورد حمل مسافر وبار و لوازم شخصی تحت مقررات این کنوانسیون می باشد. این کنوانسیو ن حدود مسولیت متصدیان حمل و نقل را بیان نموده و در عین حال مواردی که متصدی حمل و نقل با شرایطی از مسئولیت معاف می باشد را نیز مشخص کرده است .در...