مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

مسائل حقوقی اطفال بزهکار

برچسب:مسائل حقوقی اطفال بزهکار

مسائل حقوقی اطفال بزهکار

/post-63/

مسائل حقوقی اطفال بزهکار نوجوانان و اطفال در برابر مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به لحاظ سنی آسیب‌پذیرترند و به همین دلیل در معرض ارتکاب انحراف و بزهکاری قرار می‌گیرند. اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرم می‌شوند، در واقع، قربانی کوتاهی نهادهای اجتماعی از جمله خانواده،‌مدرسه، محله و ...، در...