مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

مسائل حقوقی اموال مشاع

برچسب:مسائل حقوقی اموال مشاع

مسائل حقوقی اموال مشاع

/post-53/

مسائل حقوقی اموال مشاع مال مورد اشاعه را مال مشاع می گویند. مال مشاع در مقابل مال اختصاصی و به معنای مالی است که دو نفر یا بیشتر در آن شریک و سهیم باشند و سهم هر یک مشخص نباشد به طوری که هر جزء از مال که در نظر گرفته شود، کلیه‌ی شرکاء در آن سهیم هستند ؛ مانند به ارث رسیدن خانه به فرزندان و...