مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

مسائل حقوقی خانواده در ایران

برچسب:مسائل حقوقی خانواده در ایران

مسائل حقوقی خانواده در ایران

/post-64/

مسائل حقوقی خانواده در ایران عواطف عمیق زوجین به یکدیگر و محبت فطری پدر و مادر به فرزند منشأ شکل گیری مهمترین و بنیادی ترین گروه انسانی یعنی خانواده می شود. هر یک از اعضای خانواده همبستگی اخلاقی و حقوقی را در میان خود تجربه می کنند. آموزه های اخلاقی مهم ترین منبع حیات و پویایی خانواده به...