مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

مسائل حقوقی مهریه

برچسب:مسائل حقوقی مهریه

مسائل حقوقی مهریه

/post-52/

مسائل حقوقی مهریه مهریه یا صداق از ابعاد مهم عقد ازدواج در ایران و از جمله حقوق خاصه‌ی زوجه به شمار می‌رود. عقد نکاح منشأ آثار فراوانی در روابط زوجین است. این آثار به دو دسته‌ی کلان مالی و غیرمالی قابل تقسیم است که مهریه از جمله‌ی آثار مالی عقد نکاح محسوب می شود. برطبق ماده‌ی 1082 قانون...